מועצת המנהלים

מועצת המנהלים של קרן צרפת-ישראל מונה שבעה עשר חברים מצרפת ומישראל ונבחרת לתקופה בת שלוש שנים.

הרכב המועצה: 

  • ארבעה חברים מטעם המדינה: נציגי משרדי החוץ, התרבות והחינוך של שתי המדינות המתמנים לתפקיד לתקופה לא קצובה.
  • חמישה חברים-מייסדים שהשתתפו בהקמת הקרן מראשיתה.
  • שמונה אישים בעלי כישורים מתאימים הנבחרים על ידי ארבעת נציגי המדינה וחמשת החברים המייסדים.

 מועצת המנהלים מתכנסת אחת לשלושה חודשים בממוצע כדי להתוות את כיווני ההתפתחות האסטרטגיים של הקרן.

חברי מועצת המנהלים

ניקול גדז' 

יו"ר

אדוארד קוקרמן

אן-מארי דקוט

סגן יו"ר מהצד הישראלי

סגן יו"ר מהצד הצרפתי

 

קלוד אוליאל

מיכאל בן סעדון

  

דוד הררי

 

אלן מדר

סגן מזכיר כללי

מזכיר כללי

 

סגן אוצר

 

אוצר

פרנסואה הוראר

 

 

 

מרדכי רודגולד

 

חבר מטעם המדינה

משרד התרבות

 

 חבר מטעם המדינה

משרד החוץ

 

סידני אוחנה

ז'ורז' זאלקינד

קלוד סולארז

מייסד

מייסד

מייסד

דן קטריבס

 

ניסים זווילי

ז'ראר אונגר

אישיות נבחרת

אישיות נבחרת

אישיות נבחרת

ז'וז'ף רובאש

אוליביה בינדר

חבר משקיף

חבר משקיף